Hỏi đáp về Boutique Hotel Grand World Phú Quốc (phần 2)

Boutique Hotel là Khu khách sạn thuộc quần thể nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, có phong cách đặc trưng và được quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Khu Boutique Hotel Grand World Phú Quốc có tổng cộng 198 căn, được thiết kế theo 4 phong cách châu Âu độc đáo, gồm:

1. Phong cách Georgia (London)

2. Phong cách Moscow (Nga)

3. Phong cách France (Pháp)

4. Phong cách Milano (Ý)

Dưới đây là 84 câu hỏi về các vấn đề mà khách hàng đã hoặc muốn sở hữu Boutique Hotel Grand World Phú Quốc có thể quan tâm:

Phần 2: Hỏi Đáp liên quan Chính sách bán hàng & Hợp đồng mua bán

14. Tiến độ thanh toán của khu Boutique Hotel như thế nào?

Đặt cọc: 1.000.000.000 đồng/Boutique Hotel ngay khi ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Lần 1: 10% Giá Bán Boutique Hotel gồm VAT (đã gồm tiền cọc nếu có) + 5% Giá bán Boutique Hotel (chưa VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB ngay khi ký HĐMB . Thời gian thanh toán là: 30 ngày kể từ ngày ký TTĐC.
CĐT trả lãi 10%/năm cho 5% Giá Bán Boutique Hotel (chưa VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày Khách mua nộp đủ tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu Boutique Hotel theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm Khách mua xác định tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi.
Lần 2: 10% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3: 10% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 4: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 5: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 6: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 240 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 7: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 300 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 8: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 360 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 9: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 420 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 10: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 480 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 11: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 540 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 12: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 600 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 13: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 630 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 14: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 660 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 15: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 690 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 16: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT); VAT của 5% Giá bán Boutique Hotel và 100% phí bảo trì (tương đương với 0,5% Giá Bán Boutique Hotel theo thông báo bàn giao Boutique Hotel của CĐT trong vòng 720 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 17: 5% Giá bán Boutique Hotel (không VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB theo thông báo của Bên Bán khi Boutique Hotel được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Boutique Hotel .

15. Khi đủ điều kiện ký HĐMB, tiến độ thanh toán với Khách hàng mua Boutique Hotel có VVNH quy định như thế nào?

‘- Đặt cọc: 1.000.000.000 đồng/Boutique Hotel ngay khi ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Lần 1: 10% Giá Bán Boutique Hotel gồm VAT (đã gồm tiền cọc nếu có) + 5% Giá bán Boutique Hotel (chưa VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB ngay khi ký Hợp HĐMB).
CĐT trả lãi 10%/năm cho 5% Giá Bán Boutique Hotel (chưa VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày Khách mua nộp đủ tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu Boutique Hotel theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm Khách mua xác định tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi.
Lần 2: 10% giá bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3: 10% giá bán Boutique Hotel (gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB. Ngân hàng giải ngân 60% giá bán Boutique Hotel (gồm VAT).
Lần 4: 5% Giá Bán Boutique Hotel (gồm VAT); 100% phí bảo trì (tương đương với 0,5% Giá Bán Boutique Hotel trong vòng 720 ngày kể từ ngày ký HĐMB. Theo thông báo bàn giao Boutique Hotel của CĐT.
Lần 5: 5% Giá bán Boutique Hotel (không VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB theo thông báo của Bên Bán khi Boutique Hotel được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Boutique Hotel.

16. Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có trước ít nhất 7 ngày so với ngày đến hạn của từng đợt thanh toán sớm theo HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu như thế nào?

Khách mua có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có trước ít nhất 7 ngày so với ngày đến hạn của từng đợt thanh toán (không áp dụng cho Khách mua VVNH được HTLS) sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên số tiền và thời gian thanh toán trước hạn trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán. Khách hàng là cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.
Lưu ý:
– Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì Khách hàng được gia hạn sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.
– Trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ tiền theo Tiến độ thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.

17. Khách hàng ký HĐMB theo đúng quy định và thanh toán sớm 100% (gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu như thế nào?

Khách mua ký HĐMB theo đúng quy định và thanh toán sớm 100% (gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB (không áp dụng cho Khách mua VVNH được HTLS) sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 9,5%/năm trên số tiền và thời gian thanh toán trước hạn trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán. Khách hàng là cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

18. Trường hợp khách Vay vốn ngân hàng sẽ được hỗ trợ như thế nào sau khi ký HĐMB?

Hỗ trợ lãi suất 60% giá trị HĐMB gồm VAT và phí trả nợ trước hạn 0%. CĐT hỗ trợ lãi suất cho khoản vay trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 03/03/2023. Khoản vay được ân hạn nợ gốc thêm 24 tháng sau thời gian Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất. Khoản vay được ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất.
Ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất, khách mua chi trả theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.

19. Thời gian vay qui định trong vòng bao nhiêu năm?

Tối thiểu 5 năm, tối đa 15 năm.

20. Khách Vay vốn ngân hàng thanh toán phần tự có sớm hơn quy định trong Chính sách bán hàng có được hưởng lãi thanh toán sớm hay không?

Trường hợp khách đã vay vốn ngân hàng và giải ngân theo Chính sách bán hàng, các khoản vốn tự có sẽ KHÔNG được tính lãi thanh toán sớm.

21. Chủ Đầu Tư có chính sách ưu đãi hay quà tặng gì cho Khách hàng khi mua Boutique Hotel không?

Khách hàng sẽ được tặng loại voucher 200.000.000 (dòng xe áp dụng : Vinfast Lux SA) cho mỗi một căn Boutique Hotel
Lưu ý:
Voucher KHÔNG được quy đổi ra tiền mặt hoặc trừ vào giá Boutique Hotel (hoặc bất kỳ lợi ích nào khác).
• Voucher KHÔNG định danh theo khách hàng. Khách hàng được quyền chuyển nhượng, biếu, tặng, trao đổi.
• Voucher có thời hạn sử dụng (hiệu lực) trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp voucher đến ngày nhận xe.
• Trong trường hợp khách hàng hủy HĐMB phải hoàn trả lại voucher cho CĐT. Trường hợp khách hàng đã sử dụng voucher thì phải hoàn trả số tiền tương ứng với Giá công bố của voucher đó.

22. Thời gian bảo hành Boutique Hotel trong vòng bao nhiêu tháng?

Thời hạn bảo hành 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Chủ Đầu Tư hoàn thành việc xây dựng Boutique Hotel và nghiệm thu đưa Boutique Hotel vào sử dụng đối với các hư hỏng về khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt Boutique Hotel và thời hạn bảo hành do nhà sản xuất quy định đối với các thiết bị khác gắn với Boutique Hotel.
Trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định khi Bên Mua có thông báo bằng văn bản cho Bên Bán về các hư hỏng thuộc diện được bảo hành.

23. Kế hoạch khi nào bàn giao phần thô Boutique Hotel để Khách hàng hoàn thiện? Thời gian bàn giao toàn bộ Boutique Hotel có cùng một lúc không?

Theo CSBH, Boutique Hotel sẽ BG cho Khách hàng sau 24 tháng kể từ ngày khách ký HĐMB. Trường hợp, Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính sớm có thể được nhận nhà sớm (nếu tình trạng tại thời điểm thực tế đủ tiêu chuẩn BG). Chủ đầu tư sẽ BG Boutique Hotel theo từng khu mở bán.

24. Khi nhận bàn giao Boutique Hotel, Khách hàng phát hiện Boutique Hotel có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Hợp Đồng Mua Bán, thì Khách hàng cần báo cho ai và giải quyết vấn đề đó như thế nào?

Khách hàng gửi đơn lên hòm thư CĐT ([email protected]) để được phúc đáp.

25. Boutique Hotel sẽ bàn giao thô, vậy bên trong có chia vách ngăn phòng không hay để trống?

Boutique Hotel bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài. Bên trong không tô trát, không sơn, không chia vách ngăn các phòng, để trống hoàn toàn nhằm thuận tiện cho Khách mua chủ động hoàn thiện theo nhu cầu kinh doanh.

26. Boutique Hotel khi bàn giao CĐT có lắp đặt hệ thống PCCC không?

Boutique Hotel khi bàn giao không xây dựng hệ thống PCCC, Khách hàng hoàn thiện theo thiết kế CĐT.

27. Nếu có sự chênh lệch giữa diện tích thực tế và diện tích trên HĐMB thì sẽ xử lý như thế nào?

Nếu Diện Tích Đất và/hoặc Diện Tích Sàn Xây Dựng Boutique Hotel có chênh lệch so với Diện Tích Đất và/hoặc Diện Tích Sàn Xây Dựng Boutique Hotel ghi tại Hợp Đồng thì Giá Bán Boutique Hotel sẽ được điều chỉnh theo công thức nêu dưới đây và Các Bên có nghĩa vụ thanh toán cho nhau giá trị của phần diện tích chênh lệch trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao theo thông báo của Bên Bán. Diện tích chênh lệch được tính như sau:

GĐC= GNO + (GNO-(Sxdbd x HSĐC))/Sdbd x (Sdtt – Sdbd) + HSĐC x (Sxdtt – Sxdbd)
Trong đó:
– GĐC: Giá Bán Boutique-Hotel Điều Chỉnh
– Sxdbd: Diện Tích Sàn Xây Dựng Boutique-Hotel ban đầu
– GNO: Giá Bán Boutique-Hotel
– Sxdtt: Diện Tích Sàn Xây Dựng Boutique-Hotel thực tế
– Sdbd: Diện Tích Đất ban đầu
– HSĐC: Hằng số điều chỉnh là «H_HSDC_Contract»
Sdtt: Diện Tích Đất thực tế

28. Ngày BG dự kiến ghi trong HĐMB, có nghĩa là ngày CĐT chắc chắn BG cho Khách hàng?

Việc bàn giao Boutique-Hotel thực tế có thể +/- 90 ngày so với Ngày Bàn Giao Dự Kiến được quy định tại Điều 3.1 của HĐMB, có nghĩa có thể BG sớm hơn hoặc muộn hơn so với ngày BG thực tế nhưng sẽ không sớm hơn hoặc chậm hơn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến.

29. Trường hợp CĐT qui phạm việc bàn giao thì sẽ chịu phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 của HĐMB thì:
1/ Nếu Bên Bán không bàn giao Boutique-Hotel cho Bên Mua trong vòng 90 ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến và Bên Mua đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các đợt thanh toán như quy định tại Hợp Đồng, thì Bên Bán phải trả cho Bên Mua khoản tiền lãi được tính theo Lãi Suất Quá Hạn trên tổng số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán cho khoảng thời gian tính từ ngày thứ 91 kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến ngày bàn giao thực tế.
2/ Nếu sau 180 ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến mà Bên Bán vẫn không bàn giao Boutique-Hotel cho Bên Mua và Bên Mua đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các đợt thanh toán của mình theo Hợp Đồng này, thì Bên Mua có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng và Bên Bán có trách nhiệm trả cho Bên Mua các khoản tiền sau:
a) Mọi khoản tiền đã được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán;
b) Khoản tiền phạt vi phạm Hợp Đồng bằng 10% Tổng Giá Bán Boutique-Hotel; và
c) Khoản tiền lãi được tính theo Lãi Suất Quá Hạn trên tổng số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán tính từ ngày thứ 91 kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến ngày Hợp Đồng bị chấm dứt.
– Trường hợp nếu Bên Mua không gửi thông báo thực hiện quyền chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát sinh quyền chấm dứt Hợp Đồng thì Các Bên đồng ý rằng:
(i) Bên Mua đã chấp nhận tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và gia hạn thời gian bàn giao Boutique-Hotel cho Bên Bán cho đến khi Bên Bán đủ điều kiện để bàn giao cho Bên Mua theo quy định của Hợp Đồng này;
(ii) Bên Mua sẽ nhận bàn giao Boutique-Hotel đúng thời hạn nhận bàn giao được Bên Bán nêu trong Thông Báo Bàn Giao và việc bàn giao Boutique-Hotel được thực hiện theo các quy định về giao nhận Boutique-Hotel nêu tại Hợp Đồng. Quy định về việc Bên Bán phải trả tiền phạt do chậm bàn giao như quy định vẫn tiếp tục được áp dụng.

30. Kinh phí bảo trì đối với các sản phẩm Boutique Hotel tại Dự án được tính như thế nào? Cơ chế quản lý, thu chi được thực hiện như thế nào?

Bên mua đóng khoản Phí bảo trì là 0,5% Giá Bán Boutique-Hotel trước ngày nhận bàn giao Boutique Hotel. Thời hạn và số tiền cụ thể sẽ thực hiện theo Thông báo bàn giao Boutique-Hotel của Bên Bán.
Phí Bảo Trì là khoản tiền mà các CSH có trách nhiệm đóng góp để phục vụ việc duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đối với Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung của Khu Thương Mại và các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của Dự Án (nếu có).

31. Phí dịch vụ hàng tháng sẽ đóng như thế nào?

Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ cho Chủ Đầu Tư (thông qua Ban Quản Lý Khu Thương Mại) hoặc Công Ty Quản Lý kể từ ngày nhận bàn giao Boutique-Hotel từ Bên Bán hoặc ngày Bên Mua được xem là đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Boutique-Hotel theo quy định tại HĐMB.
Mức phí dịch vụ cụ thể là 15.000 VNĐ/tháng/m2 DTXD (chưa VAT).

32. Khách hàng chậm thanh toán tiền theo TTĐC đã ký và chậm ký HĐMB thì xử lý ntn?

– Khách hàng mua cần thanh toán tiền đặt cọc ngay tại thời điểm ký kết Thỏa thuận đặt cọc.
– Trường hợp Khách hàng mua chậm ký HĐMB thì:
(i) Bên Bán có quyền giữ lại và sở hữu toàn bộ tiền đặt cọc và bán Boutique-Hotel cho bên thứ ba bất kỳ
(ii) Trường hợp Bên Bán vẫn tiếp tục ký HĐMB thì Bên Mua có trách nhiệm thanh toán khoản phạt tương đương với tiền lãi trên số tiền phải thanh toán theo tiến độ tại Thỏa thuận đặt cọc với lãi suất 0,05%/ngày trên số ngày chậm thanh toán

33. Khách hàng có qui định bắt buộc phải đến nhận BG thực tế không?

Nếu trường hợp Khách hàng không thu xếp đến nhận BG thực tế tại DA được, Khách hàng có thể ký nhận BG tại Phòng thủ tục HN hoặc HCM.

34. CĐT có chính sách hỗ trợ cho Khách hàng đi nhận Bàn Giao không hay khách tự túc?

Khách đi nhận Bàn Giao sẽ được hỗ trợ:
1/ Đưa đón khách tại sân bay.
2/ 01 phòng miễn phí dành cho 02 người tại KS Vinpearl + ăn 03 bữa.
3/ 01 bó hoa + lẵng trái cây đi lễ tâm linh sau khi nhận Bàn Giao.

(còn tiếp…)

Nguồn: Theo bộ Q&A chủ đầu tư gửi đại lý

Tham gia thảo luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
Tìm kiếm
Các tiện ích khác