Bất động sản nghỉ dưỡng

Đại dịch Corona có ảnh hưởng tiêu cực đến bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong năm 2020?

Sự bùng phát của virus Corona ở Trung Quốc đã gây ra cú sốc lớn đối với ngành du lịch toàn cầu và dự kiến sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh du lịch và lưu trú trong thời gian tới. Sự sụt giảm nguồn cầu Đại dịch y tế toàn cầu còn có tác động lớn hơn đến nguồn cầu du lịch...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh