Grand World Phú Quốc

Boutique Hotel Grand World Phú Quốc

Boutique Hotel là Khu khách sạn mini hotel thuộc quần thể nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, với lợi thế đặc quyền tới từ sức hút của đại quần thể nghỉ dưỡng phía Bắc đảo Ngọc Phú Quốc.Lần đầu tiên và duy nhất nhà đầu tư có cơ hội sở hữu một khách sạn liền kề Casino cho riêng mình với:  Quảng trường...

Hỏi đáp về Boutique Hotel Grand World Phú Quốc (phần 4)

Boutique Hotel là Khu khách sạn thuộc quần thể nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, có phong cách đặc trưng và được quản lý vận hành chuyên nghiệp.Khu Boutique Hotel Grand World Phú Quốc có tổng cộng 198 căn, được thiết kế theo 4 phong cách châu Âu độc đáo, gồm:1. Phong cách Georgia (London)2. Phong cách Moscow (Nga)3. Phong cách France...

Hỏi đáp về Boutique Hotel Grand World Phú Quốc (phần 3)

Boutique Hotel là Khu khách sạn thuộc quần thể nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, có phong cách đặc trưng và được quản lý vận hành chuyên nghiệp.Khu Boutique Hotel Grand World Phú Quốc có tổng cộng 198 căn, được thiết kế theo 4 phong cách châu Âu độc đáo, gồm:1. Phong cách Georgia (London)2. Phong cách Moscow (Nga)3. Phong cách France...

Hỏi đáp về Boutique Hotel Grand World Phú Quốc (phần 2)

Boutique Hotel là Khu khách sạn thuộc quần thể nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, có phong cách đặc trưng và được quản lý vận hành chuyên nghiệp. Khu Boutique Hotel Grand World Phú Quốc có tổng cộng 198 căn, được thiết kế theo 4 phong cách châu Âu độc đáo, gồm: 1. Phong cách Georgia (London) 2. Phong cách Moscow (Nga) 3. Phong...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh