Tập đoàn Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát thành lập công ty bất động sản có vốn điều lệ 2000 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất sắt thép ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Hòa Phát còn tham gia một số lĩnh vực khác như nội thất, bất động sản, nông nghiệp, điện lạnh. Với bất động sản, Hòa Phát đã có một công ty con khác là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát,...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh