The Diamond Point

Chính sách bán hàng The Diamond Point Tháng 9/2021

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO NHÀ Ở TẠI DỰ ÁN THE DIAMOND POINT (T9/2021) - Thời gian áp dụng: Từ ngày 17/09/2021 đến khi có chính sách mới thay thế. - Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua nhà ở dãy D2 và D3 tại dự án The Diamond Point. 1. Tiến độ thanh toán Hợp đồng mua bán (HĐMB) Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán Lần 1:...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
Tìm kiếm
Các tiện ích khác