vincity tây mỗ – đại mỗ

Công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tây Mỗ – Đại Mỗ

Ngày 24/10/2018, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị công bố quyết định số 2784/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo đó, tổng...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh